Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 4 October 2019

Image result for lotus flowerPHÂN ƯU
***
Chúng tôi, bạn cũ thời 1960 Rạch Gía - Từ khắp nơi xa xôi đa số không thể đến tiễn biệt được- Xin thành kính chia buồn cùng Tang Quyến và nguyện cầu cho Hương Hồn Bạn NGUYỄN THỊ THANH sớm Vãng Sanh Tịnh Độ, Bình An Miên Viễn./-
***
Đồng kính bái biệt;
-Nguyễn Thị Trinh- North Carolina
-Lâm Hữu Xưa- Australia
-Trần Minh Mẫn - Van Nuys
-Trần Trung Hiếu- Garden Grove
-Lâm Thị Yến Nguyệt- Van Nuys

No comments :

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.