Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 14 October 2019

BAO NHIÊU NĂM QUA NAM LỘC VÀ TRỊNH HỘI GIẢ DẠNG LÀM THIỆN NGUYỆN NHƯNG THỰC TẾ CHÚNG LÀ NHỮNG TÊN THÚ VẬT, TRỤC LỢI CÁ NHÂN KHÔNG THUA GÌ NHỮNG TÊN CƯỚP LƯU MANH KHÁC- TỔ CHỨC VOICE CHỈ LÀ 1 TỔ CHỨC TRÁ HÌNH CỦA VIỆT TANH./-TCL

No comments :

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.