Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 30 July 2018

RẤT CÁM ƠN NHỮNG MẢNH VỤN LỊCH SỬ ĐÂY ĐÓ CỦA HUYNH TRƯỞNG TTT QGHC./-TCL

Gởi các bạn link trong đó có nói VVK dòng họ Phan Thanh. Phan Thanh Tâm điểm sách của cô Khanh Phan. Tôi có đọc qua và thấy lung tung. Tác giả nói chống Phan Thanh Giản là CS trong lúc ấy lại ca ngợi VVK đã trùng tu đền thờ PTG và đả thay đổi quan niệm của Ha Nội về PTG.
Phan Thanh Tâm người Nha Trang, đã là nhân viên của VietNam Press; thiết nghĩ sinh từ 1939 đến 1944. PTT là một trong những người vượt biên đầu tiên hình như chỉ mấy tháng sau 30.4 từ bến tàu vùng Nha Trang. Mới đây PTT có tường thuật chuyến về thăm. Có đoạn nói về Nguyễn Vạn Hồng (NVH). NVH hơi lóc chóc có khi hình như nhuộm tóc sơ sơ cho có màu hoe; Lê Hữu Bôi đã cho NVH ở lại ngủ trong trụ sở Duy Tân của tồng hội SV. Có lần NVH đã cùng Cung Tích Biền đến nhà tôi ăn cơm, lúc ấy NVH ở bên kia đường Phan Thanh Giản, tui ở bên ni sau BV Bình Dân. Cung Tích Biền, nay thì viết khác nhưng Hoàng Hải Thủy thì sợ lắm sau 30.4.
Về NVH tôi không có bằng chứng đã hoạt động cho CS nhưng rất khả nghi.
Phan Thanh Tâm nói NVH hiện có phần thất chí có nghĩa là đã tham gia rồi vỡ mộng.  Nhưng đoạn khác PTT nói NVH vì muốn giúp người nên đã chỉ đường cho xe tăng VC đến dinh độc lập; chứ không can dự gì. Tôi không tin có sự chỉ đường nầy; nhiều người tự xưng có công như Nguyễn Hữu Thái nói anh ta là người vô dinh Độc Lập đầu tiên, hoàn toàn sai sự thật. Có lẽ NVH cũng phăng cho có công nay nhờ người cải chính.
Riêng với các bạn tôi cũng nói rõ mẹ của Phan Tử Lăng là cô ruột của tôi, bà đã chết khi tôi chưa ra đời. Cô là con trưởng của ông bà nội tôi. Đến năm 2000 tôi mới biết anh Lăng có đứa con ra bắc một mình sau 1954. Tôi chưa bao giờ gặp PTL. Tôi chỉ thấy bà mẹ kế, còn người cha thì không thấy luôn. Người con lớn nhất trong ba đứa tôi biết học hơn tôi một lớp và đã đi hải quân vào thời học đệ  nhị, hải quân ra Huế tổ chức thi tuyển học sinh ban B.
Những giòng nầy chỉ để có ý niệm về người điểm sách, không có gì đáng cho độc giả biết. Thât ra cuốn sách chẳng có gì; tôi chỉ nêu gốc chuyện họ của VVK nhỡ khi có ai chất vần.


No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.