Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Wednesday, 4 July 2018

NHỮNG AI CHO RẰNG CON ĐIẾM THÚI PHÙNG TUỆ CHÓ BỊ CHỤP MŨ HÃY LÀM ƠN NGHE MỤ TA CÔNG KHAI XÁC NHẬN LÀ VC NẰM VÙNG 100%./-TCL

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.