Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 4 July 2018

NHỮNG AI CHO RẰNG CON ĐIẾM THÚI PHÙNG TUỆ CHÓ BỊ CHỤP MŨ HÃY LÀM ƠN NGHE MỤ TA CÔNG KHAI XÁC NHẬN LÀ VC NẰM VÙNG 100%./-TCL

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.