Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 6 July 2018

NGÔ MINH HẰNG CHO THẤY HQ TRUNG TÁ NGUYỄN TẠ QUANG CHỈ LÀ ĐỨA LIẾM VÁI TRÚC HỒ-DIỆU QUÈ./-TCL

From: 'Ngô Minh Hằng' via Phụng Sự Xã Hội <PhungSuXaHoi@googlegroups.com>
Date: 2018-07-05 20:31 GMT-07:00
Subject: SONG SANH - AI Chụp Mũ Trúc Hồ ????? VÀI DÒNG MINH ĐỊNH CỦA NGÔ MINH HẰNG Với Qúi Vị và Hải Quân Trung Tá NGUYỄN TẠ QUANG
To: PhungSuXaHoi@googlegroups.com
Cc:


Kính thưa Qúi vị và các Bạn
Thưa anh Nguyễn Tạ Quang,

Tôi, Ngô Minh Hằng xin được minh định hai điều:

Thứ nhất: Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, vì thế, tôi tham gia diễn đàn với mục đích:

a/ Làm bổn phận công dân nước VNCH, nói lên SỰ THẬT về tội ác của Việt cộng áp đặt lên dân tộc VN gần thế kỷ qua, đã và đang đưa dân tộc VN  vào họa diệt vong.
b/ Nói lên SỰ THẬTvề những hành vi lừa bịp niềm tin của đồng bào TNVC tại hải ngoại do bọn Việt gian và tay sai thi hành nghị quyết 36 của VC.  Những hành vi này đã làm lũng đoạn cộng đồng, mất đoàn kết và làm nản lòng người yêu nước

Thứ hai:  Về việc Trúc Hồ, tôi chí nói lên SỰ THẬT.  Bằng chứng của SỰ THẬT đó nằm tất cả trong Youtube của Trúc Hồ. Tôi chỉ đưa lại  Youtube đó để đồng bào nhận định THẬT, GIẢ, ĐÚNG, SAI.  Cứ ít bữa tôi lại thấy trên DĐ có kẻ vu cáo, lúc thì tên này CHỤP MŨ TRÚC HỒ, khi thì phe kia CHỤP MŨ TRÚC HỒ. Vu oan (chụp mũ) người để Binh vực Trúc Hồ như thế có lương thiện không, có lợi cho Trúc Hồ không hay còn tai hại cho Trúc Hồ gấp nhiều lần vì không ai tin người gian dối khi bằng chứng Trúc Hồ nói KHÔNG LẬT ĐỔ CS, LẬT ĐỔ CS LÀ HOÀN TOÀN SAI và Trúc Hồ khuyến cáo đồng bào KHÔNG ĐÒI HỎI NHIỀU, CHI XIN QUYỀN CĂN BẢN LÀM NGƯỜI THÔI và CHÚNG TA NÊN MANG TÌNH YÊU XÓA TAN HẬN THÙ còn sờ sờ trong Youtube mà đi vu là người ta CHỤP MŨ Trúc Hồ thì có rửa tội được cho Trúc Hồ không?

Tôi chỉ NÓI SỰ THẬT chứ không SỈ VẢNÓI SỰ THẬT và SỈ VẢ là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Anh Nguyễn Tạ Quang nói tôi sỉ vả Trúc Hồ là sai sự thật. Tôi chưa hề SỈ VẢ ai bao giờ.  Vì thấy Trúc Hồ là nhạc sĩ, là người nắm cơ quan truyền thông SBTN mà lại đi khuyến dụ những câu ngược lại với ước mơ chính đáng của đại đa số đồng bào VN, của nạn nhân CS trong đó có tôi, nên buộc lòng tôi lên tiếng. 

Thưa anh Nguyễn Tạ Quang, tôi không là em anh nên không có "cô em" nào ở đây.  Chắc anh chưa quên, từ khi Chị nhà còn sinh tiền đến ngày Chị mất và cả đến hôm nay, chúng ta vẫn là những người bạn của nhau và luôn tôn trọng nhau trong tình bằng hữu. Tôi mong rằng từ đây đến ngày cuối đời, tình bạn và lòng tôn trọng nhau giữa chúng ta không suy chuyển.

Trân trọng

Ngô Minh Hằng

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.