Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Monday, 9 July 2018

CHÚC MỪNG HẢI NGỌAI KHÁNH LY ĐÃ XUỐNG ĐÁY ĐỊA NGỤC....

KHÁNH LY CHẾT VÌ NGỘ ĐỘC CỨT VIỆT CỘNG - CHO ĐẾN GIỜ CHÓT KHÁNH LY VẪN NGỒM NGÒAM CỨT CỘNG ĐẾN HÔN MÊ./-TCL 

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.