Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 17 July 2018

CHƯA THẤY CÓ AI NHẬN RÕ VẤN ĐỀ ĐẶC KHU....

VIỆT CỘNG CƯƠNG QUYẾT LẬP RA CÁC ĐẶC KHU 99 NĂM LÀ VÌ VC SỬA SỌAN CHO MỘT NGÀY SẼ ĐẾN - CHỪNG ĐÓ TẤT CẢ ĐẢNG VIÊN VC SẼ TRÀN VÀO CÁC ĐẶC KHU LÁNH NẠN VÌ LÀ LÃNH ĐỊA TỰ TRỊ CỦA NGỌAI QUỐC (GIỐNG NHƯ HỒNG KÔNG, MA CAO - GUANTANAMO BAY CUBA)- NẾU CÁC ĐẶC KHU THÀNH HÌNH BÂY GIỜ THÌ TẤT CẢ LÃNH ĐẠO VC SẼ ĐẦU TƯ LÀM ĂN, ĐỊA ỐC NHÀ CỬA SẴN ĐỂ NGÀY CUỐI LÁNH CƯ AN TÒAN - VÌ CHÚNG KHÔNG THỂ CHẠY TỴ NẠN GIỐNG NHƯ CHÚNG TA VÀO 1975 VÀ SAU ĐÓ./-TCL

==================MƯU HÁN HÓA QUA BA ĐẶC KHU CỦA VCVân Đồn,Phú Quốc,Bắc Vân Phong

Ba yếu khu quan trọng quốc phòng

Việt Cộng định dâng quân giặc Bắc

Chệt Tầu chiếm sẵn biển khơi Đông

Toàn Dân gom sức một tâm chí

Nước Việt thoát gông cổ hai tròng (*)

Diệt Đảng, đuổi xâm cần cấp thiết

Việt Nam quật khởi mỏi mòn mong
Tố Nguyên


(*) hai tròng : Đảng CSVN và Trung Cộng

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.