Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 21 June 2018

THÍCH CHƠI GÁI VIỆT CỘNG ĐÃ TỚI SAN FRANCISCO ĐỂ THĂM PHẬT TỬ VỊT KIỀU VỊT CỘNG./-TCL

Sư Đặc công Thích thanh Từ và vợ 
đã sang đến Mỹ 1 post by 1 author    


Gởi đến toàn thể Anh em California, tên CS trọc đầu này vừa đặt chân tới San Francisco. 
Anh em cho nó bài học nhé, nếu không nó đem màu cs trà trộn chia rẽ Phật Giáo Hải ngoại.
Giúp mình phát tán hình ảnh này khắp nơi, đặc biệt California. 


 


No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.