Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 28 June 2018

CON ĐIẾM THÚI MAI HÔI NHẬN GIẢI NHÂN QUẦN DO VIỆT TANH NGUYỄN QUỐC KHẢI BÚ SỮA SECOND HAND= THÊM CHỨNG CỚ CHO THẤY TRUMP HÒAN TÒAN ĐÚNG./-TCL

Cá Sấu MÔI KHAI NHẬN GIẢI NHÂN QUYỀN
VACLAV HAVEL 2018 Ở OSLO


Ca nhạc dở òm, giỏi ngủ lang
Nhân quyền: Qua Mỹ kị Cờ Vàng
Biểu tình đòi đái trưng hai vú
Tranh đấu lên giường khép một hang
Bản mặt ngô nghê ham nổi tiếng
Tấm thân dày dạn thích chào hàng
Cũng nhờ điếm chảy làm môi giới
Cạp cạp Vịt Tần bắc cái thang


Nguyễn Đạt
June 1, 2017
(1) Mới năm nào qua Mỹ được một bầy già khù khờ ngu ngốc đón rước ca hát nhạc "đấu tranh" nhưng ả ta tỏ ra rất kị Cờ Vàng của người Việt Quốc Gia tị nạn VC là nạn nhân thê thảm của chế độ độc tài toàn trị VC .
(2) Khi TT Trump qua thăm VN, ả ta muốn chơi nổi nên ra đường đứng chàng hảng biểu tình, giơ hai tay cầm biểu ngữ đòi "piss on you, Trump" . Thân trên ả ta mặc áo thun, không đeo xú chiêng để nổi cộm lên hai đầu vú và hai vú như "hai con ốc sên" , xem chẳng giống ai !
(3) Chắc cũng nhờ VT vận động nên ả ta mới được ngồi kế bên Obama khi Obama qua thăm VN . Lần này được giải rút Nhân Quyền, không biết có được nhờ VT vận động hay không ?

(4) cá sấu vì mặt mày giống crocodile ở Darwin.

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.