Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 1 June 2018

GIẢI THƠM PHÁT CHO CON ĐIẾM THÚI MAI HÔI./-TCL

Con mm Mai Khôi


i gii ơi!... sao gi cô ta là mm
Ý mu
n nói rng người dp lép như cá khô
hay là hũ m
m thi trong nhà ngâm lâu đã bc?

Xem bài các anh vi
ết tôi xin có đôi li
thân hình cô là m
m sao dám khoe thân th
tóc đã nhu
m màu bng li đ h hang
Có ng
ười gi y đó là con đĩ
B
con đĩ không có quyn trưng din?

R
i các anh tính nhm
Năm 18 đ
ến nay mười hai năm chn
Yêu Đ
c Huy khi tui mi đôi mươi
R
i BQC nào đó cũng hơn cô hai mươi tui
R
i anh chàng Lê Hiếu đòi tin bi thường xe sau khi b đng
R
i nam din viên Minh Anh
R
i nhc sĩ Đng Phương
R
i nhc sĩ Quc Bo…

R
i còn "sĩ" nào na…?
hay cô nàng ch
có yêu "cc sĩ"
Cũng nh
ư nhng nam "ranh nhân"!
Ch
yêu "lon sĩ" mà thôi
Th
i đi mi thi nam n bình quyn (sic!)
V
y mi có "mt" đòi t do phá thai vô ti v

TRÒ Đ
IHÀNG DÕM (1)
Cô mu
n yêu kiu nào thi bui này có ai cm cn
Nh
ưng trò đi cô không d người ơi
H
ết yêu "cc sĩ" cô yêu ông "s và quăng tin" nào đó (2)
Ông này đòi bình quy
n là phóng viên phi chính ph Tây Ban Nha
!... cái này hp vi em nha… hai bên chơi tha thích
còn chuy
n ông ta chng bo lc vi ai em không cn biết
Ch
biết rng t bàn đp đó em ng c đi biu người dân
T
bàn đp đó em lp ra nhóm "Dissident"(3)
T
bàn đp đó em cm biu ng chi nh ông Obama mt phát
T
bàn đp đó em qua x "V gì na" (4)
T
đó em lên tiếng tôi là ngh sĩ đc lp (5)
thích màu h
ng màu sp đến tui mãn kinh! (6)
Th
ế mà các c ông, bà i dào thán phc
Qu
c kỳ M-Vit đem ct góc hi trường!...
Ông Tr
nh Hi nghe chuyn cũng t ra đng cm
Thông c
m d mà vì ông y là "ranh nhân"
Cũng n
i tiếng, cũng có hai ba con v

R
i gn đây cô phát hành mt album mi
G
i tên là "Mai Khôi Chém Gió- Bt đng” (7)
Báo The Economist cho đây là "th
ế phá v dây chuyn"
Nh
ư ht bi cui cùng rt vào mt HRF (8)
Không bi
ết anh HRF này có trông gà hóa cuc (9)
Gi
i Nhân quyn Vaclav Havel vi trao tng cho nàng!

TRÒ Đ
I thế hóa ra được vic
Chuy
n này xưa t thu H Chí Minh
Bi
ết "show up" (10) biết tuyên truyn xo trá
K
ết qu cui cùng đánh cướp được min Nam
T
ngày đó đến bây gi cũng thế
Bao h
i đoàn, t chc nước ngoài
Rao ch
ng Cng ch hô cho sướng ming
Kích đ
ng người dân ch đ m hu bao
Ti
n thâu được không bao gi biết đ!

HÀNG DÕM
Hàng c
a em không là hàng dõm
Xài có lâu có t
t mi biết thôi
Còn tranh đ
u có biết là tht gi
B
ng hành đng ch không ch là lý thuyết
Gi
c xâm lược nước nhà dù ch qua tay Thái thú
Ph
i đng, phi đánh bng bt c cách nào làm được
Không th
ngi ch cây chín rt t cành
Trò b
t bo đng, trò xưa đng dùng na
Trò đ
i t tranh đu cũng b đi!Đng Quang Chính
06.11.2018
11:49

Chú thích:
(1) T
a mt bài viết
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AItYos83YvoWWxDKIwajOGajDKU?reason=invalid_cred
(2) Ben Swanton
(3) Nh
ng người bt đng chính kiến, kiu bt chước 3 cô phn kháng bên Nga. Ba cô này cũng đã được trao gii nhân quyn bên Na Uy trước đây.
(4) Virginia (USA) 13.01.2017
(5) Sau khi trình di
n trước khán gi Hoa Thnh Đn, cô nói: “Tôi cũng có nói rõ, tôi có 3 điu tôi không mun dính vào đó là : c vàng, Vit Tân, tham gia t chc nào đó... Tôi là ngh s đc lp và hát tiếng hát đòi quyn t do biu đt, t do ngh thut, t do sáng to, t do đi li, t do t tp...v..v..”
(6) Cô nói thêm: "Tôi không thích c
vàng, cũng không thích c đ, nếu được chn, tôi thích c hng-màu ca yêu thương."
(7) Tháng 2 năm 2018
(8) T
chc Qu Nhân quyn
(9) Nh
ng tm hình sexy th rông cơ th, đôi mt, môi, khuôn mt đa dâm đi lin vi bn cht hoang giã bên trong, đc bit là nhng tm hình mc đ ng, không mc đ lót, l hàng đng ra đường ph (góc đường ÂU Cơ và Xuân Diu) căng biu ng đòi “Đái lên Mt Trump- TT Hoa Kỳ” gây n tượng khin T chc Qu Nhân quyn (Human Rights Foundation- HRF) trao tặng giải này.
(10) làm l
ra bên ngoài nhng c ch, hành đng (nhưng không có ý nghĩa tht)

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.