Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 22 June 2018

DOG TÈ NGUYỄN KINH DOANH TỰ THÚ VỀ NƯỚC VC NHIỀU LẦN, KHÔNG CHỐNG CHỮ VIỆT CỘNG ....

THỬ HỎI NGUYỄN KINH DOANH ỨNG CỬ VỚI CÁI BUỒI PHÁT LÀ ĐỂ CHỐNG CỘNG HAY THEO CỘNG ??? HẮN VỀ VC NHIỀU LẦN THÌ CHỐNG CỘNG CÁI ĐÉO GÌ CHỨ ???!!! DOG TÈ DOANH CHỈ LÀ TÊN KHỐN NẠN KIẾM PHÂN CHÓ VC MÀ THÔI./-TCL ==============

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.