Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Thursday, 14 June 2018

CA, NHẠC SĨ LÊ HÒANG TRÚC VẠCH MẶT TRÚC HỒ-VIỆT KHANG SAU ĐÊM NHẠC LỪA ĐẢO TẠI HAWAII VỪA QUA./-TCL

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.