Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 30 May 2018

KHÔNG TIN NHỮNG ĐỨA GỐC GÁC VIỆT CỘNG ...

TỔ QUỐC ĂN NĂN, BÊN THẮNG CUỘC, THIÊN ĐƯỜNG MÙ, LỜI MẸ TỔ CUỐC ... CŨNG CHỈ LÀ NHỮNG ĐỨA GỐC CỘNG 1 THỜI TUNG HÔ ĐÁNH CHO MỸ CÚT- GIẾT SẠCH NGỤY MIỀN NAM .../-TCL
.............
LỜI MẸ TỔ QUỐC VIỆT NAM
Thơ Trần Mạnh Hảo
Mẹ khóc van các con đừng bán từng phần thân thể mẹ
Nhượng địa ngoại bang chín mươi chín năm trời
Máu thịt mẹ đây sao các con nỡ xẻ
Để chia phần như chia thịt chia xôi…
Mẹ bị xẻ từng phần bán cho Trung Quốc
Bốn nghìn năm xương máu mẹ ròng ròng
Mẹ đau cắt lòng, sông núi khóc
Bán từng phần đất mẹ thế là xong…
Sao nỡ bán mẹ mình lấy tiền xây biệt phủ ?
Lấy tỉ đô la gửi Thụy Sĩ ngân hàng
Mỗi cọng cỏ nhành cây đất này đều máu mủ
Nỡ lòng nào bán mẹ để giàu sang…
Miệng các con thề bồi yêu Tổ Quốc
Ôi những Vân Phong, Phú Quốc, Vân Đồn…
Thiếu tiền quá đành cho thuê đất nước
Sợ con cháu sau này không còn đất mà chôn
Đừng mượn mẹ Việt Nam để yêu ngoại tệ
Sao lại đi cầm cố cả cha ông ?
Mẹ Việt Nam đã khóc bầm máu bể
Đừng bắt mẹ chít khăn tang đưa đám Tiên Rồng…
Sài Gòn lúc 0 h 49 phút ngày 30-5-2018
T.M.H.

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.