Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Saturday, 7 April 2018

VIỆT CỘNG CUỒNG TÍN ĐẾN NHƯ VẦY MÀ CÓ KẺ HẢI NGỌAI CÒN LÀM VIỆT CỘNG NẰM VÙNG QUẢ LÀ NGU HƠN HỒ CHÍ MÈO./-TCL

Giảng sư này nên đem đi câu sấu cho đỡ dơ bẩn xã hội!
Giang Nam
           
Image may contain: 1 person, text
Với câu nói đại nghịch bất đạo với tổ tiên của mình, Vũ Minh Giang đã không đủ tư cách làm người ! Hiện nay, Giang là Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước c Việt Nam, cũng là Chủ tịch Hội đồng  Chức danh giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học nhiệm kỳ 2014-2019.

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.