Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 3 April 2018

ĐỒNG BÀO TỴ NẠN HƯỞNG ỨNG ĐÔNG ĐẢO NHƯ VẦY THÌ TRÚC HỒ TRÚC GIANG NAM LỘC VIỆT KHANG CÒN NGẦN NGẠI GÌ MÀ KHÔNG LẬP CHÁNH PHỦ ĐỂ CHIA GHẾ VÀ CƯA GHẾ VIỆT CỘNG - XIN CHỜ XEM TUỒNG LẬT ĐỔ VC LÀ SAI LẦM CỦA TRÚC HỒ TIẾP THEO NHÉ./-TCL

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.