Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 9 April 2018

CON CHÓ CÁI TED OLSIUS HẾT LÀM ĐẠI SƯ Ở LẠI VN ĐỂ GÓI VÀ ĂN BÁNH CHƯNG BẰNG PHÂN CỘNG ./-TCL

(Trích) Cựu Đại sứ Việt Nam: Trump muốn tôi trục xuất người tị nạn.
Ted Osius: Trump wanted me to send back refugees.
      
Chuyện nầy chỉ đúng một phần.  Ted Osius là cựu Đại Sứ Mỹ ở VN.
Nó viết không đầy đủ.  Nó cố ý gieo tiếng oán cho TT Trump.
Luật của Mỹ là di dân được nhập quốc tịch Mỹ sau 5 năm.
Dù đã nhập quốc tịch Mỹ, mà phạm tội nặng, sẽ bị đuổi về cố hương.
Chuyện đó có từ lâu đời, lâu năm…, kéo dài đến ngày nay.
30 quốc gia không nhận kẻ bất hảo về nước, trong đó có Việt Nam, China, Cuba...
Các Tổng Thống khác lờ đi.  Nhưng TT Trump muốn các nước nhận về kẻ bất hảo.
TT Trump và một số dân biểu đề nghị ngưng cấp Visa cho các nhà
Ngoại Giao của các nước đó, và các biện pháp tài chính khác...
Ted Osius là Đại Sứ của Mỹ, lẽ ra nó phải bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ.
Ted Osius viết không đầu, không đuôi, để gây tiếng xấu cho TT Trump.
Bầy chó ghẻ Hillary sủa hùa theo chó đực, chó điên Ted Osius.
     

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.