Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 3 April 2018

CHĂN TRÂU TRỌNG LÚ CÓ BẰNG TIẾN SĨ CU BA - NHỜ THỨC CANH CHO CU BA NGỦ./-TCL

TBT Trọng nhận bằng tiến sĩ kinh tế
Click image for larger version

Name: tbttrongnhanbangkt.jpg
Views: 0
Size: 74.1 KB
ID: 1198656  

Ngày 29/3/2018, trong bài phát biểu tại Đại học Havana, Cu Ba, Trọng Lú nói:
"Bản thân nền kinh tế thị trường không thể hủy hoại chủ nghĩa xã hội. Nhưng để xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, cần phải phát triển nền kinh tế thị trường một cách đầy đủ và đúng đắn".

Và Lú đã nhận được bằng thiến sĩ doanh dự.

Có ai hiểu Lú nói gì không anh em?

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.