Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 1 March 2018

TRƯƠNG MINH TÂM CŨNG VỪA ĐƯỢC ĐẾN HOA KỲ XIN TỴ NẠN VÌ Ở VN ANH ĐÃ MẤT TỰ DO- ANH TÂM CÓ VẺ LẶNG LẼ HƠN ĐÉO CÀY, TẠ PHONG THẦN VÀ VIỆT KHANG./-TCL

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.