Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Thursday, 1 March 2018

TRƯƠNG MINH TÂM CŨNG VỪA ĐƯỢC ĐẾN HOA KỲ XIN TỴ NẠN VÌ Ở VN ANH ĐÃ MẤT TỰ DO- ANH TÂM CÓ VẺ LẶNG LẼ HƠN ĐÉO CÀY, TẠ PHONG THẦN VÀ VIỆT KHANG./-TCL

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.