Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 28 March 2018

THƯA HUYNH TRƯỞNG TTT: CÓ THỂ CÂU NÓI ĐÓ THUỘC VỀ NHÀ VĂNG PHÂN SƠN TÙNG (NGUYỄN MINH NGỌC) Ở WASHINGTON D.C ĐÃ PHÁT BIỂU NHƯ THẾ ĐỂ TỰ XÁC NHẬN HẮN LÀ VC NẰM VÙNG ...


 TRƯỚC KIA SƠN TÙNG  ĐIỆN THỌAI VỚI NGÔ MINH HẰNG VÀ NÓI NHƯ THẾ./-TCL

===============

 

Tue Ton

2:51 PM (18 hours ago)


to me
Nếu không lầm, chừng mười năm nay có ông gì tên Tùng đã nói rằng cờ vàng chỉ dùng phủ trên các xác thối, không có một mục đích gì khác hơn. Lời nầy quá bậy. Nhưng nhân đó mà thấy rằng cờ vàng đã bị làm nhơ khi được phủ trên những xác thối như Nguyễn Cao Kỳ, cả ông thủ tướng đồng môn đã quỳ lạy .... Chính. và ông chủ bút cho cờ vàng nằm trong chậu rửa chân. Đưa cờ vàng cho những người khả nghi về lập trường thì như cho máng mường trèo lên cây quế.
Cần biết âm mưu đen tối của những kẻ dùng cờ vàng không đúng cách. Không nên có phản xạ mừng cờ vàng được đem ra xử dụng bất chấp phải trái, dùng bảo vật để chùi những vết nhơ, vớt vát nầy kia. Những kẻ bất lương dùng cờ vàng đánh bóng cho đám dân chủ cuội chẳng khác nào sư hổ mang ăn thịt chó mà miệng Nam Mô.

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.