Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 28 March 2018

THEO TIN TỪ ÚC CHÂU CHO BIẾT: HỒ TẤN VINH NẦY SỐNG Ở ÚC - KHU BROADSMEADOW- NGỌAI Ô MELBOURNE...

 HỒ TẤN VINH TỰ XÁC NHẬN LÀ ĐỒNG BỌN VC NẰM VÙNG VỚI "TÍM NGUYỄN" (BĐQ ĐỔ QUÝ BÁI) - BẰNG CHỨNG NẦY XÁC NHẬN HỒ TẤN VINH LÀ VC NẰM VÙNG VỚI BĂNG TRÚC HỒ- TRÚC GIANG CHỨ KHÔNG AI CHỤP MŨ HẮN CẢ./-TCL
==============
 
From: VINH HO <hotanvinh3072@gmail.com>
To: DiendanDanToc@yahoogroups.com <DiendanDanToc@yahoogroups.com>; "ChinhNghiaViet@yahoogroups.com" <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com>
Cc: Eliane ho <eho2753@gmail.com>; LE Van Tu <vantule39@yahoo.com>; LY CUONG NGOC <lyngoccuong@yahoo.com>; Laihong Tran <artonsilkfl99@gmail.com>; NGUYEN KIM LUAN <nguyen_kim_luam56@yahoo.com>; Que Nguyen <quetringuyen@yahoo.com>; tim nguyen <timthinguyen1986@yahoo.com>; vnh_h@yahoo.com.au <vnh_h@yahoo.com.au>; Ngan Tu <ngantukthn@gmail.com>; Huy Văn Đặng <danghuyvan@gmail.com>; Sơn Tô Lê <toleson001@gmail.com>; HONGOCNHUAN <nhuanho@rocketmail.com>; thanh nghien pham <tuoidabuonhp@gmail.com>; chuong ngoc van dam <chuongd2006@yahoo.com.sg>
Sent: Wednesday, 28 March 2018, 5:13:06 pm AEDT
Subject: TRÚC HỒ KÊU GỌI ĐOÀN KẾT ĐẬP TAN CỘNG SÀN

 TRÚC HỒ KÊU GỌI ĐOÀN KẾT ĐẬP TAN CỘNG SẢN

Với những lập luận vu vơ,Trúc Hồ và Việt Khang gần đây bị đánh phá hơi nhiều.
Tạo ra một mê hồn trận để làm loạn trí mọi người là một kế hoạch tinh vi của bọn bất lương. Nó sỉ nhục dân trí của người Việt. Nhưng người ngay thẳng và kẻ vu khống đều lộ ra với thời gian.
Ba bài thơ của TÍM rất chiếu yêu…
Kính
HỒ TẤN VINH

On Tue, Mar 27, 2018 at 2:46 AM, 'tim nguyen' via DiendanTuoiHac <xomnhala_yamaha@googlegroups.com> wrote:

Đỏ mặt ?!
"Vu" oan "giá" hoạ "giỏi" : ba hoa ?!
Chụp mũ hiền lương hại quốc gia ?!
Ngó đó Trúc Hồ đâu "phải" : quỷ ?!
Coi kìa Khang Việt "hổng" là : ma ?!
"Không" lừa "dạ" thật "trừ" : bầy ác.
"Chẳng" gạt "lòng" thành "diệt" lũ tà.
"Hành" động trả lời "ai" : "đỏ mặt" ?!
"Vu" oan "giá" hoạ "giỏi" : ba hoa ?!
Tím 3/27/18

@ Bonus :
Lộ diện ?!
Chèn ơi "lộ diện" đám "thi nhân" ?! j/k
Chụp mũ ngươi lành nó Việt Tân ?! n/j
Đỏ mặt thơ thần đành : "hối hận" ?! j/k
Xanh môi phú thánh phải ăn năn ?! j/k
Vu oan Nam Lộc lòng : "hiền hậu". j/k
Giá họa Trúc Hồ dạ : "thẳng băng".. j/k
Chứng cớ ra thanh thiên bạch nhật. n/j
Chờ lời "xin lỗi" hoặc : phân trần ?! n/k
Tím 3/27/18

@
Hèn hạ ?!
Già đầu "lú" lẫn "tốt làm" : bừa ?!
Thu nhập chi tiêu gỡi thấy chưa ?!
Coi đó "học cao" khôn quá cáo ?!
Nhìn kìa hiễu gộng dại hơn lừa ?!
Vu oan Nam Lộc : lời mây khói ?!
Giá hoạ Hạnh Nhơn nói gió mưa ?!
Chụp mũ hiền nhân hèn hạ thiệt ?!
Già đầu "lú" lẫn tốt làm" : bừa" ?!
Tím 3/17/18

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.