Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 21 March 2018

ĐÒAN TRỌNG PHỎNG VẤN LS ĐỖ PHỦ VỀ VCFACE VÀ TT THÚI NGA./-TCL

Ở PHÚT THỨ 12:30 LS PHỦ CÓ NÊU RA MARIE HỒNG HẠNH LÊ ĐÀO LÀ CON GÁI CỦA GIÁM ĐỐC ĐÀI TV VIỆT CỘNG VĨNH LONG LÀ LÊ QUANG NGUYÊN - MARIE HỒNG HẠNH HIỆN GIỮ 1 CHÂN GIÁM ĐỐC TRONG ĐÀI VCFACE TV TẠI HOA KỲ - NHƯ VẬY RÕ RÀNG ĐÀI VCFACE TV LÀ DO VC NÚP PHÍA SAU THÚY NGA ĐIỀU HÀNH - BẰNG CHỨNG NẦY 100% CHỨNG MINH VIETCONGFACE TV LÀ CỦA VIỆT CỘNG -KHÔNG AI CHỤP MŨ CẢ - SỰ HIỆN DIỆN CỦA MARIE HỒNG HẠNH LÀ SỰ THẬT 100%./-TCL


No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.