Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 21 March 2018

NGÔ KỶ TỐ CHỨNG MINH CẬU CHÓ TÔ VĂN LAI VÀ CON GÁI MARIE TỒI CHỈ LÀM TAY SAI ĂN CHIA VỚI VIỆT CỘNG ....

 BẰNG CHỨNG NGÔ KỸ TỐ CÁO CON GÁI CỦA TGĐ ĐÀI VC VĨNH LONG (LÊ QUANG NGUYÊN) LÀ MARIE HỒNG HẠNH LÊ ĐÀO HIỆN GIỮ CHỨC GIÁM ĐỐC MARKETING CHO VIETCONGFACE TV TẠI CƠ SỞ LITTLE SAIGON - Ở PHÚT THỨ 21:30 TRONG VIDEO NẦY- THÚI NGA GIẤU ĐẦU LÒI ĐÍT VÌ TỪ LÂU ĐÃ BÁN TT THÚI NGA CHO VC VÀ CHÚNG GIẢ BỘ ĐỨNG TÊN ĐỂ BAO CHE CHO VC - BÊN TRONG VC ĐÃ CỬ NGƯƠI SANG USA ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP THÚI NGA VÀ VCFACE - BÀ CON NHÌN VÀO HỌAT ĐỘNG MẤY NĂM QUA ĐÃ THẤY RÕ RÀNG - CA SĨ VÀ KHÁN GIẢ KHÁ ĐÔNG LÀ VC TRONG NƯỚC QUA MỸ QUẢNG CÁO KINH DOANH VÀ THAM DỰ - DI TRÚ MỸ NẾU THẬT SỰ  MUỐN BẮT NGƯỜI VIỆT Ở LẬU CHỈ CẦN BAO VÂY XÉT GIẤY TỜ KHÁN GIẢ THÚI NGA LÀ TÓM ĐƯỢC 1 MẺ LỚN NGAY./-TCL


No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.