Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 13 March 2018

MỘT CHÚT ĐIỂM DANH GỐC HUẾ TTT QGHC./-TCL

THƯA HUYNH TRƯỞNG : HÌNH NHƯ VƯƠNG THÚY NGA NẦY LÀ CỰU GS NỮ TRUNG HỌC QUI NHƠN ?./-TCL
=================

Cô Vương Thúy Nga
Cô Vương Thúy Nga

Tue Ton

1:41 AM (7 hours ago)


to me
Gởi các bạn link facebook của Vương Thúy Nga, có phải là nhân vật trong danh sách bên lề hay không.
VTN (1938?) học xong tú tài Huế 1958 cùng lớp với Đinh Xuân Dũng, BS, dân biểu thuộc nhóm Trần Văn Tuyên.
Look at VTN's friends, có Bạch Hoa Mai rất hoạt động ở Orange County, đã có một lần được nhắc nhở "quốc doanh".
BHM tôi chỉ biết ở giai đoạn làm chồng của Nga My.  Nga My là một trong bốn My; Trà My, Kiều My, Nga My và Diệm My ở đường Hàng Me. Nga My xấu nhất và vô duyên như hải đường hữu sắc hương. Kiều My học C với tôi cùng Võ Tuyết Nhung (khác với Hồ Tuyết Nhung vợ Đinh Cường, và người yêu của HP Ngọc Tường). Nhung có một tiệm hoa nhỏ ở Santa Ana và tôi gặp lại (Nhung chết hồi nào không hay ở tuổi 65). Nhung cho biết Nga My làm vợ một nha sĩ Mỹ và bị hất hủi như tôi mọi, BHM mới rước về. [Kiều My dễ thương , lấy chồng là BS Bản, Diệm My sau nầy nổi tiếng là người cho chiếu phim sex với du khách ở Vũng Tàu]. BHM có nghề landscape. Sau đó BHM bỏ Nga My lấy một Philippina. BHM còn nợ tôi 1.600 dollars tiền làm hàng rào sắt, tôi bị rất nhiều landscapers gạt đành chịu chứ theo luật có thể "lien" vào tài sản chủ nhà. Nhưng "for what?". Anh Lê, một phi công rất vui tính chồng của Tuyết Nhung nói với tôi trước mặt vợ: Nếu God sinh tôi và Nga My trên một hoang đảo, suốt đời tôi sẽ còn trinh. Vui thôi.
Đại hội huynh trưởng quốc tế theo hình trên các FB đã diễn hành với cờ PG và cờ VC. Lần cuối tôi gặp BHM làm trưởng ban nghi lễ trong một cuộc lễ chi đó tại một college ở Costa Mesa, trong đó, đa số tụng kinh theo kiểu Bụt bụt.
 
Chi tiết rất nhỏ khác. Nói cho đúng Trần Quang Thuận là bộ trưởng xã hội. TQT nói chữ nầy khiêm nhường. Lúc ấy loạn xạ mà mình đem cái sách vở ra dùng vô lối. Trong hệ thống parlementaire, thì minister, em em với prime minister theo lý thuyết, có thể bị quốc hội bất tín nhiệm. Còn trong chế độ tổng thống thì gọi là bộ trưởng secretary. Nói thêm, trong một thư bênh vực Thích Đôn Hậu do Trần Kiêm Đoàn chuyển, Nguyễn (?) Công Cầu nhắc lại lời sư nầy rằng PG không bao giờ ở trong chính quyền. Vậy thì ai như TQT, Bùi Tường Huân; GS Trần Văn Kiện trường QGHC cũng nằm trong package PG đưa ra nắm bộ tài chánh. Vợ ông nầy gốc Roman Catholic. Trong Quốc Hội thì vô số kể. Mãn Giác đã chết, tại Los Angeles không treo cờ vàng nói PG chưa bao giờ nở mặt dưới cờ nầy. Ai cho Mãn Giác dạy đại học.
Xem thêm các friends khác của VTN nhé.

For your record only

https://www.facebook.com/TamMinhVTN?pnref=lhc.friends
https://www.facebook.com/vpttkbhdtg

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.