Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 19 March 2018

CÓ PHẢI NGƯỜI ĐỨNG CHẦU RÌA SAU TRẦN KIỀU NGỌC LÀ BS NGUYỄN VĂN HÒANG TỰ HÒANG CHỘT - 1 TAY SAI CỦA VIỆT TANH ...

 QUANHỮNG LỜI VIẾT SẴN HÙNG HỒN NẦY: ĐÒI TIÊU DIỆT VC ĐỂ XÂY DỰNG 1 VIỆT NAM DÂN CHỦ TỰ DO NHÂN QUYỀN - MÀ SAO GỌI LÀ KHÔNG CHỐNG CỘNG ? KHÔNG CHỦ TRƯƠNG CHỐNG CỘNG THÌ LÀM SAO TIÊU DIỆT ĐƯỢC CHẾ ĐỘ VIỆT CỘNG ??? TRẦN KIỀU NGỌC HÙNG HỒN NHƯ VẦY MÀ SAO VẪN VỀ ĐƯỢC TRONG NƯỚC ĐỂ LO HỒ SƠ DI TRÚ CHO CON CHÁU CHA CHÚ VC ??? TRẦN KIỀU NGỌC CHỈ ĐỌC NHỮNG LỜI VIẾT SẴN CỦA VIỆT TANH - TRẦN KIỀU NGỌC CHỈ LÀ CON NGÁO ỘP GIẢ BỘ KHÔNG CHỐNG CỘNG ĐỂ THU TIỀN DI TRÚ CỦA VIỆT CỘNG - ĐỘNG LỰC CHÍNH LÀ TIỀN TỪ VC CHO NÊN CHỈ XỎ LÁ NÓI TRỚ LÀ CHỈ CHỐNG CÁI ÁC THÔI- BÀ CON AI TIN CỨ NHÀO VÔ LIẾM, VÁI TRẦN KIỀU NGỌC ./-TCL
=================

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.