Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 25 March 2018

CHUYỆN "NGÀY VNCH" ĐÃ THẤT BẠI TỪ NĂM 2014....

  ĐỌC LẠI BẢN TIN NẦY NHẬN THẤY ĐỀ NGHỊ RẤT MINH CHÍNH VÀ CÓ NHIỀU Ý NGHĨA NHƯNG CÓ LẼ VÌ ĐỀ NGHỊ QUÁ LẺ LOI NÊN THẤT BẠI - NHƯNG CÓ 1 CHỮ VC  "SỰ CỐ"XEN VÀO LÀM CHO TÒAN BẢN VĂN TRỞ THÀNH RẤT NGÁO ỘP - VÌ CÁC TÊN TUỔI CỰU ĐỐC SỰ RẤT LỜ TỜ MỜ NHƯ ÔNG CAO VĂN HỞ LÀ NGƯỜI ĐÃ TỪNG VĂNG TỤC "ĐAN -MẠCH" NGAY GIỮA CHÁNH ĐIỆN CỦA CHÙA CƯ SĨ - THỬ HỎI AI BIẾT CHUYỆN THÌ CÒN COI TÊN CAO VĂN HỞ RA CÁI QUÁI GÌ MÀ ĐỀ NGHỊ CHUYỆN LỚN CHO CỘNG ĐỒNG HẢI NGỌAI ???./-TCL
===============
Mời Họp Khoáng Đại Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH
 

Click image for larger version

Name: 1.jpg
Views: 0
Size: 69.5 KB
ID: 641370 
Westminster (Bình Sa)- - lúc 10 giờ sáng Thứ Tư ngày 23 tháng 7 năm 2014, Phái Đoàn Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa gồm có: Đốc Sự Nguyễn Tấn Lạc, cựu Dân Biểu Trương Văn Nguyên, Tiến Sĩ Cao Văn Hở, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, Giáo Sư Trần Văn Ân, Nhà Văn Ninh Thuận, Đốc Sự Nguyễn Ngọc Thiệu đã đến thăm Tòa soạn Việt Báo và cho biết:
Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa đã được thành lập ngày 31 tháng 5, 2014. Ủy Ban đã hoạt động ráo riết trong hai tháng qua trong mọi công tác chuẩn bị từ mời thêm thành viên, mời ban cố vấn và yểm trợ đến soạn thảo tài liệu vận động và chọn lựa ngày VNCH trong Nghị Quyết. Ngày 26 tháng 10 đã được Ủy Ban chọn lựa cho mục đích trên. Để đẩy mạnh công cuộc vận động trong thời gian sắp tới, Ủy Ban xin mời gọi quí vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, qúy cộng đồng, quí vị lãnh đạo các tổ chức đấu tranh, quí vị lãnh đạo các tổ chức hội đoàn đoàn thể, quí vị đồng hương đồng bào đến tham dự Buổi Họp Khoáng Đại do Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tổ chức vào lúc: 1:00 chiều Thứ Bảy ngày 26 tháng 7, năm 2014 tại Hội trường Trung Tâm Văn Hóa Chùa Bảo Quang Góc đường New Hope và Hazard, TP Santa Ana để Ủy Ban tham khảo ý kiến thêm về sự chọn lựa ngày 26 tháng 10 là Ngày Việt Nam Cộng Hòa trong công cuộc vận động cho nghị quyết và để tổ chức các Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày VNCH sau này.

Ông Nguyễn Tấn Lạc cho biết: Đã đến lúc chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ cũng như tự do, tài sản, và tính mạng của nhân dân Việt Nam của chính quyền VNCH và Quân Dân Cán Chính VNCH đã bị lãng quên gần 40 năm qua, phải được đề cao, vinh danh và ghi nhớ.

Mặc dù thực dân Pháp đã trả lại nền độc lập cho Việt Nam năm 1954, nhưng lúc đó Quốc Gia Việt Nam vẫn còn đang trong thể chế quân chủ với sự lãnh đạo của Hoàng Đế và sau này là Quốc Trưởng Bảo Đại. Người lãnh đạo chính phủ quốc gia lúc bấy giờ là Thủ Tướng Ngô Đình Diệm do Vua Bảo Đại mời về nước lãnh trách nhiệm điều hành guồng máy quốc gia trong khi đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ.

Việt Nam Cộng Hòa chỉ thực sự được chính thức thành lập khi (1) Bản Hiến Pháp đầu tiên được ra đời vào năm 1956 khi Quốc Hội Lập Hiến đầu tiên của Việt Nam soạn thảo và công bố ban hành Bản Hiến Pháp này vào ngày 26 tháng 10 năm 1956. Kể từ ngày 26 tháng 10 năm 1956, chế độ quân chủ chính thức chấm dứt và (2) chính thể Cộng Hòa của Quốc Gia Việt Nam chính thức ra đời, cùng với sự ra đời của (3) Lễ Quốc Khánh đầu tiên cũng được định là ngày 26 tháng 10 hàng năm.

Trong công tác vận động cho Nghị Quyết Ngày VNCH việc chọn lựa hay chỉ định một ngày là Ngày Việt Nam Cộng Hòa là việc vô cùng quan trọng và khó khăn. Uỷ Ban đã thảo luận việc chọn lựa một ngày trong năm làm một ngày gọi là Ngày Việt Nam Cộng Hòa và đã thấy rằng chỉ có thể chọn một ngày tương đối có ý nghiã nhất so với những ngày khác.

Uỷ Ban cũng đã thảo luận cả việc không chỉ định một ngày nào cả để cho việc chọn ngày tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày VNCH cho các cộng đồng người Việt địa phương.


Vận Động cho Ngày Việt Nam Cộng Hòa.

Vấn đề nầy đã có sự thảo luận và tham khảo ý kiến kỹ lưỡng và rộng rãi trong công tác này trước khi Uỷ Ban biểu quyết chọn một ngày nào đó thích đáng nhất. Một số tiêu chuẩn đã được đặt ra để dựa vào đó mà xem xét chọn lựa những ngày tháng được đề nghị. Các tiêu chuẩn sau đây đã được áp dụng để cứu xét một ngày làm Ngày Việt Nam Cộng Hòa:

• Ngày đó phải là ngày tương đối có ý nghiã nhất hay hơn tất cả những ngày khác, nghiã là (1) Ngày đó phải liên hệ đến việc hình thành thể chế Cộng Hòa lần đầu tiên và chấm dứt chế độ quân chủ, (2) Ngày đó phải liên hệ đến việc hình thành của Quốc Hội Lập Hiến với sự ban hành và chính thức hiệu lực của Bản Hiến Pháp đầu tiên của Quốc Gia Việt Nam, (3) Ngày đó phải có sự liên hệ hay đồng thời cũng được coi là Ngày Quốc Khánh đầu tiên của chế độ Cộng Hòa.

• Ngày đó phải là ngày tránh bớt bị hiểu lầm, hay xuyên tạc, làm mất ý nghiã chính đáng của nó.

Trong công tác nghiên cứu và tìm kiếm để chỉ định Việt Nam Cộng Hòa, Uỷ Ban cũng cứu xét đến ngày 18 tháng 3 năm 1967 là ngày ban hành Hiến Pháp thứ hai của Quốc Gia Việt Nam. Dân chủ là một tiến trình và luôn luôn có thể thay đổi để tốt hơn, hoàn chỉnh hơn, sự ra đời của bản Hiến Pháp thứ hai, ban hành ngày 18 tháng 3 năm 1967, cũng có những nguyên nhân và sự cố với nhiều tai tiếng. Hơn nữa, chính quyền nền Đệ Nhị Cộng Hòa cũng đã không chính thức chọn một ngày Quốc Khánh mới cho có ý nghiã nên việc chọn ngày 18 tháng 3 làm Ngày Việt Nam Cộng Hòa đã không thể thỏa đáng hơn ngày 26 tháng 10. Trong việc chọn lựa này, Uỷ Ban chỉ dựa trên các tiêu chuẩn khách quan đã đặt ra.

Để đẩy mạnh công cuộc vận động trong thời gian sắp tới, Ủy Ban xin mời gọi quí vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quí vị lãnh đạo các tổ chức đấu tranh, quí vị lãnh đạo các tổ chức hội đoàn đoàn thể, quí vị đồng hương đồng bào đến tham dự Buổi Họp Khoáng Đại để Ủy Ban tham khảo ý kiến thêm về sự chọn lựa ngày 26 tháng 10 là Ngày Việt Nam Cộng Hòa trong công cuộc vận động cho nghị quyết và để tổ chức các Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày VNCH sau này...

Mọi chi tiết liên lạc xin gọi: Nguyễn T. Lạc (714) 332-9244.

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.