Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 11 March 2018

BIỂU TÌNH ĐẢ ĐẢO THÚY NGA VÀ ĐÀI VCFACE (VIETCONGFACE) TẠI LITTLE SAIGON./-TCL


SỰ THẬT 100% TT THÚY NGA VÀ VCFACE DO VC ĐIỀU HÀNH TỪ LÂU - CHÚNG MƯỢN TÊN THÚY NGA, TÔ VĂN LAI, TÔ THỊ THỦY GIẢ BỘ LÀM CHỦ ĐỂ VC THI HÀNH NGỊ QUYẾT 36 MÀ COI NHƯ CHÚNG KHÔNG DÍNH LÍU GÌ CẢ- 

CÁC SHOW THÚY NGA SAU NẦY CHO THẤY DO CÁC TÊN TUỔI THƯƠNG GIA VC BỎ TIỀN RA ỦNG HỘ VÀ QUẢNG CÁO CÔNG KHAI CHO CHÚNG - NGUYỄN NGỌC NGẠN, KỲ DUYÊN CHỈ LÀ ĂN LƯƠNG VIỆT CỘNG VÀ RƯỚC KHÁCH LÀM HỘ LÝ CHO VIỆT CỘNG THU TIỀN./-TCL 

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.