Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 9 February 2018

VIỆT KHANG KHÔNG TOAN TÍNH GÌ CẢ- PHÓ THÁC MỌI CHUYỆN CHO BỀ TRÊN XẾP ĐẶT - XIN CHỜ XEM BỀ TRÊN LÀ CHÚA, PHẬT HAY MỘT TỔ CHỨC NÀO MANG DANH NGHĨA BỀ TRÊN ???./-TCL

TRONG VIDEO NẦY CÓ 1 ĐIỂM RẤT LẠ: AI CŨNG BIẾT VIỆT DZŨNG LÀM VIỆC VÀ THÂN THIẾT VỚI TRÚC HỒ MẤY CHỤC NĂM VẬY MÀ TRÚC HỒ KHÔNG BIẾT MẸ CỦA VIỆT DZŨNG LÀ AI SAO ? DÙ CHO MẸ VIỆT DZŨNG ĐỘI NÓN LỤP XỤP ĐI NỮA LẼ NÀO TRÚC HỒ KHÔNG NHẬN RA DÁNG DẤP MẸ VIỆT DZŨNG NẾU TRÚC HỒ ĐÃ QUEN THÂN HAY ĐÃ GẶP MẶT NHIỀU LẦN THÂN MẬT TRƯỚC KIA - TRÚC HỒ KHI ĐẶT CÂU HỎI BÁC LÀ AI ? CHỨNG TỎ TRÚC HỒ KHÔNG HỀ BIẾT MẸ VIỆT DZŨNG LÀ AI CẢ !!! NHƯ VẬY TRÚC HỒ CHỈ LÀM VIỆC VỚI VIỆT DZŨNG MÀ KHÔNG THÂN QUEN GÌ VỚI CHA MẸ CỦA VIỆT DZŨNG- ĐÂY LÀ MỘT ĐIỀU QUÁ KỲ LẠ CỦA TRÚC HỒ TRONG GIAO TIẾP NHƯ LÀ ANH EM VỚI VIỆT DZŨNG?!!!./-TCL


No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.