Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 22 February 2018

TIẾNG VIỆT MỌI RỢ, KHỐN NẠN CỦA TIẾN SĨ TRUNG CỘNG BUỒI HĨM ĐÃ ĐƯỢC VC CHÍNH THỨC ÁP DỤNG TẠI TỈNH HÒA BÌNH NHƯ BẰNG CHỨNG NẦY./-TCL


No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.