Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Saturday, 10 February 2018

CẤN THỊ THÊU MỘT NỮ ANH HÙNG, MỘT NGƯỜI KHÔNG SỢ VIỆT CỘNG NGAY TẠI HÀ NỘI CÁI GÌ CŨNG KHỐN NẠN./-TCL

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.