Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Saturday, 23 September 2017

THẰNG VIỆT TANH NẦY MƠ CỘNG = SAO VC KHÔNG THỦ TIÊU NÓ ĐỂ NHỮNG ĐỨA ĂN CƠM VNCH DU HỌC RỒI LẠI VỀ LIẾM VÁI CỘNG KHỎI MẮC BỆNH MÙ LÒA./-TCL

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.