Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 23 September 2017

SỰ VIỆC MẤT DẠY NẦY NHỨT ĐỊNH CÓ BÀN TAY LÔNG CHÓ CỦA NGUYỄN TÔM, MINDY NGUYỄN VÀ LISA CHU ./-TCL

Chúng ta kêu gọi tẩy chay người đã xem thường lá quốc kỳ VNCH của chúng ta.

image

Ash Kalra đã xữ dụng nhóm người Việt nào đó và trong văn phòng của hắn có 2 nhân viên người Việt là Mindy Nguyễn và Lisa Chu, Hắn ta đã viết chữ, ghi tên Ash Kalra, vẽ logo của hắn ta lên lá cờ vàng VNCH. Đây là sĩ nhục lá cờ vàng, hành động này không thể chấp nhận được.

Đề nghị các Cộng Đồng Người Việt, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và các Hội Đoàn Quân Đội phải đặt vấn đề với hắn ta và bắt buộc hắn ta phải xin lỗi người Việt Quốc Gia VNCH.

Dân biểu Ash Kalra được người Việt chống Madison dồn  phiếu nên hắn đậu vào chức vụ dân biểu, nhưng khi ngồi được chức vụ này thì đi chung  với nghị viên Nguyễn Tâm đã từng chụp hình chung với Thủ Tướng Việt Cộng Võ Văn Kiệt, như trước khi rời khỏi chức vụ nghị viên khu vực 2 thì đem $20,000 cho Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng đồng của thằng Tâm Nguyễn, trong khi trung tâm này mỗi năm thành phố cấp cho $300,000 để điều hành.

Buổi họp báo này hoàn toàn không có lợi ích thiết thực gì cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, đây là các sắc luật được thống đốc Jerry Brown của tiểu bang California ký ban hành, trong đó có luật di trú, tỵ nạn đều áp dụng cho tất cả các sắc dân và không ngoại trừ người Việt. Ash Kalra lợi dụng luật này để nói chuyện với người Việt để lường gạt chúng ta  là hắn ta đã làm được việc sau khi hắn ta ngồi vào chức vụ dân biểu. Thực tế hắn không làm gì và không đem quyền lợi về cho cộng đồng người Việt mặc dù trước khi thắng cử hắn ta luôn miệng nói là sẽ đem quyền lợi cho người Việt, Đây là sự xảo quyệt, nói láo.

Trong thư mời Ash Kalra còn láo lếu ghi “ Vào cửa miễn phí”, Dân biểu khi nói chuyện với dân chúng dĩ nhiên là không thu tiền khi vào cửa, hắn ta khi dể người Việt nên hắn ta ghi Miễn Phí, hắn tưởng là người Việt chỗ nào miễn phí và có ăn Free là có người Việt hay sao? Đến chỉ nghe hắn nói dốt mà thôi

image

Ngoài ra hắn còn ghi : “ Thứ Nhật” chứng tỏ là hắn xử dụng những người Việt hoàn toàn không chú ý đến văn tự của tiếng Việt, cứ đưa ra bừa bãi với cộng đồng chúng ta, không tôn trọng người Việt.

Mong chúng ta bài xích và cẩn thận hơn nữa trên con đường chính trị lưu manh của dân cử đối với Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.