Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Friday, 11 August 2017

ĐINH THẾ HUYNH- NGƯỜI DỰ ĐỊNH SẼ THAY THẾ NGUYỄN TRỌNG LÚ ĐÃ BỊ CHẾT BÍ ẨN TẠI PHÚ QUỐC VÀO NGÀY 9/8/2017

TUY CHƯA CÓ TIN THẬT RÕ RÀNG NHƯNG CHẮC CHẮN SẼ CÓ XÁC NHẬN TRONG 1 THỜI GIAN NGẮN TỚI ĐÂY./-TCL

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.