Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Thursday, 3 August 2017

BÀ CON NGHE KỸ LUẬN ĐIỆU CỦA NGƯỜI BUÔN GIÓ BÙI THANH HIẾU CHỨNG TỎ HẮN LÀ CÒ MỒI CHO VIỆT CỘNG

QUA LUẬN ĐIỀU NẦY NGƯỜI BUÔN GIÓ BÙI THANH HIẾU TỰ KHAI LÀ MỘT TÊN PHẢN GIÁN CỦA VC NẰM VÙNG TẠI ĐỨC - HẮN CHỈ GIẢ BỘ CHỐNG CỘNG QUA LOA - NAY HẮN HIỆN NGUYÊN HÌNH LÀ VC NẰM VÙNG HỌAT ĐỘNG CHO VC TẠI ĐỨC- HẮN TỰ KHAI NHƯ TRONG VIDEO NẦY, KHÔNG AI CHỤP MŨ HẮN CẢ./-TCL

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.