Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Thursday, 20 July 2017

THẰNG KHỐN NẠN ĐÒAN TRỌNG TÊN THẬT LÀ VŨ DUY PHÚ ?./-TCL

From: Vu Phu <vuduyphu366@gmail.com> To: usaelection+owners@ googlegroups.com
Cc: 
Sent: Thursday, July 20, 2017 12:16 AM Subject: Re: 1 DĐKTTG Fw: FW: ĐOÀN TRỌNG, KÝ GIẢ CHỐNG CỘNG KỲ CỰU Ở CA VỀ VN VÀ VIẾT GÌ- July 19, 2017
Trao đổi:
Không chỉ Đoàn Trọng, Phú Vân . . .mà ngay ông TT Trump nếu sang thăm Việt Nam, nghiên cứu kỹ lịch sử và xem tận mắt hiện thực tại VN hiện
nay thì cũng bỏ hết HẬN THÙ GHÉT BỎ  VIỆT NAM  mà thôi. Đừng quá ngạc nhiên!  Ai thấy nói quá "lạ tai", khó nghe, thì hãy cố vào đọc trang
mạng có tên TIẾN CÙNG NHÂN LOẠI  đang đưa trên Google có địa chỉ là
VUDUYPHU's PAGE sẽ rõ hơn.

Vào ngày 20/07/2017, Phu Van <nguyenvan203@att.net> viết:
>        
Noí đến Đoàn Trọng thì Netters không thể không noí đến Bích
> Trâm, cặp đôi tung hứng naỳ không thua gì taì năng đứt độ cuả cặp
> Nguyễn Xuân Nam -Hương Giang cuả CaliTuday, những cặp naỳ mà ở VN
> baỏ đảm bọn bồi bút văn nô sẽ phaỉ chaỵ mặt, Đoàn Troṇg mới về
> VN lần đầu mà caí lưỡi đã xoay chiều hoà hợp hoà giải không hận
> thù, anh naỳ cho biết dù đã đến nhiều nơi....nhưng không đâu băǹg
> quê hương VN tôi, có ai cấm chú maỳ, cũng như Trịnh Hội, Kỳ Duyên,
> Ngọc Đan Thanh.. về sôńg luôn đâu ? nhất là ô Trump đã là TT hợp
> hiến hợp pháp cuả Mỹ rồi. Phú Vân.

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.