Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Saturday, 29 July 2017

THẰNG KHỐN NẠN Mc CAIN PHẢN BỘI CỬ TRI CỘNG HÒA- NẾU NÓ THÓAT VỤ UNG THƯ NÃO THÌ CŨNG ĐỪNG HÒNG DỐI GẠT CỬ TRI CỘNG HÒA THÊM 1 LẦN NỮA- CON CHÓ Mc CAIN BÚ VÁI HELLARY./-TCL

- McCain was caught on Camera saying something traitorous.
Phản bội Republican, McCain nói:  "Let’s see Donald make America great again now"
Inline image
Inline image
    

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.