Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Friday, 28 July 2017

TÉ RA BÚT TỰ ĐỂ SO ÁNH VỚI THƯ TỰ SÁT CỦA LM NGUYỄN VĂN NÍ CÓ ĐĂNG TRONG CUỐN SÁCH MÀ LM NÍ XUẤT BẢN 2008 VÀ THỦ BÚT NẦY NẰM Ở TRANG 127 THEO GHI CHÚ CỦA CHINH TRẦN, IRVING./-TCL

Thủ Bút "Tâm Thư" linh mục Nguyễn Van Lý

 
 
 Thưa qu'i vị,
Qu'i vị nào chưa được đọc bức "Tâm Thư của linh mục Nguyễn Văn Lý gửi Lưỡng Viện Quốc Hội  Hoa kỳ năm 2003,
xin mời đọc  xem cảm giác thế nào ! Tôi tin rằng đây chính là thủ bút của linh mục Nguyễn Van Lý .
Note: Qu'i vị nào có cuốn sách "Cuộc Đời Đấu Tranh cho Tôn Giáo và Dân chủ Nhân Quyền" Tác giả Lm Tadeo Nguyễn Văn Lý,
Xuất bản năm 2008, xin mở trang 127 ra mà so sánh bút tự và chữ ký  !

Inline imageInline image

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.