Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Wednesday, 19 July 2017

NGUYỄN TÔM VỪA LÀM NHIỆM VỤ VC NẰM VÙNG- VỪA MUỐN LẤY PHIẾU - VỪA CHƠI TRÒ LƯU MANH QUA MẮT THIÊN HẠ ... KHÔNG LẼ NGUYỄN TÔM BA ĐẦU 6 TAY MÀ VẪN ĐẮC CỬ SAO CHỨ ???./-TCL

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.