Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Thursday, 27 July 2017

LM NGUYỄN VĂN LÝ ĐÃ TỰ SÁT NGÀY 27-6-2003- HIỆN TẠI CHỈ LÀ CÁI XÁC CHẾT CỦA VIỆT CỘNG NGUYỄN VĂN NÍ MÀ THÔI./-TCL

CHUYỆN LÁ THƯ LM NÍ NẾU KHÔNG PHẢI SAO TỰ LM NÍ SAO KHÔNG LÊN TIẾNG ??? CON CHÓ ĐẶNG BẢO ĐÒI PHẢI CÓ PHONG BÌ MỚI ĐÚNG LÀ THƯ CỦA LM NÍ THÌ ĐÚNG LÀ MỘT LÝ LUẬN CỦA ĐỒNG BỌN ĂN CỨT CỘNG MÀ ĐÒI PHẢI CÓ CÀ CUỐNG./-TCL

 
On Thursday, July 27, 2017 6:34 PM, "Bao Dang bddang@yahoo.com [PhoNang]" <PhoNang@yahoogroups.com> wrote:


 

Thưa Quý Vị,

Đây là một sự đánh phá linh mục Nguyễn Văn Lý. Bắt đầu là Giáo Xứ Thánh Giu-se Tampa Florida do linh mục Tường là quản xứ .... Nay đến Bức Tâm Thư của cha Lý gửi Lưỡng Viện Quốc Hội HK. 

Bức Tâm Thư gửi bằng phóng ảnh nhưng không có dấu nhận của văn phòng Lưỡng Viện QH HK, phong bì của Lá Thư đề người gởi cũng không có ... Nói tóm lại phóng ảnh không rõ xuất xứ và nơi nhận ... thì có thể chỉ là Bức Tâm Thư giả mạo, và do kẻ có ý đồ đen tối hay ác nhân tung ra trong lúc cha Lý đang là linh hồn của phong trào Tập Hợp Quốc Dân đồng bào trong và ngoài nước tranh đấu chống lại Bộ Chính Trị đảng csVN buôn dân bán nước.

Bà THNN viết lại trên giấy trắng mực đen dựa trên phóng ảnh không có xuất xứ; thay vì tìm xuất xứ và chụp bì thơ của người gửi, dấu bưu điện nơi nhận, và dấu đóng mộc của văn phòng Lưỡng Viện QH HK trên góc Bức Tâm Thư. Vì thế phóng ảnh Bức Tâm Thư là tài liệu giả mạo và không có giá trị. Hơn nữa, nếu bà TNHH thực tâm xây dựng thì bà TNHH luôn cẩn trọng có thể hỏi riêng cha Lý hay những người thân cận của ngài trước khi đưa lên công luận. Khi bà TNHH đã gửi thì bà lãnh hậu quả tiếp tay với kẻ ác lừa bịp độc giả và vu khống cha Lý.

Những người nhắm mắt hùa theo bà TNHH lên án cha Lý là chống Cộng cuội và lăng nhục cha Lý với nhiều danh từ vô lễ, tục tằn, khiếm nhã ... xúc phạm đến ngài thì tôi không còn gì để nói đối với họ.

Đặng Bảo
27/7/2017     
PHÓNG ẢNH THỦ BÚT THƯ CỦA  LM NGUYỄN VĂN LÝ

ThuchaLy 01.jpg
ThuchaLy 02.jpg


No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.