Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Monday, 24 July 2017

KHÓA 3/72 THỦ ĐỨC - CÓ THỂ KHÓA 1/72 LÀ KHÓA DÀI NHỨT 12 THÁNG ĐANG GẮN ALPHA CHO KHÓA ĐÀN EM VỪA XONG HUẤN NHỤC ???./-TCL

Thân tặng quý vị bộ ảnh về Nữ sinh Trưng Vương và Sinh Viên Sỹ Quan khóa 3/72 Thủ Đức, cuối năm 1972 có phái đoàn nữ sinh Saigon đến viếng thăm trường Bộ binh Thủ Đức và đặc biệt có phái đoàn Nữ sinh Trưng Vương đến thăm khóa 3/72,để cổ động cho báo xuân gây quỷ cho cây mùa xuân chiến sĩ 1973, tất cả những hình chụp Trưng Vương và Sinh Viên Sỹ Quan khóa 3/72 trước cửa văn phòng Đại đội 34 / TĐ. 3 khăn xanh /khóa 3/72.
==>
Sơ Lược về trường
Trường Sĩ quan trừ bị Thủ Đức, Liên trường Võ khoa Thủ Đức hay còn gọi là Trường Bộ binh Thủ Đức (đầu tiên ở Thủ Đức, đến năm 1974 thì chuyển đến Long Thành) là một trong bốn trường đào tạo Sĩ quan cho Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ba trường kia là Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt, Trường Huấn luyện Không quân Nha Trang và Trường Sĩ quan Hải quân Nha Trang, trường Thủ Đức hoạt động từ năm 1951 đến năm 1975.
Do sắc lệnh của Quốc Trưởng Bảo Đại ký ngày 15 tháng 7 năm 1951, kêu gọi tổng động viên: Thanh niên tuổi từ 18 đến 28 đều phải nhập ngũ. Những người có bằng từ Cao đẳng Tiểu học trở lên sẽ nhập học khoá Sĩ quan Trừ bị, vào thời điểm này Chính phủ Quốc gia Việt Nam tổ chức 2 vị trí để thành lập trường Sĩ quan Trừ bị: miền Bắc lập trường tại Nam Định gọi là Trường Sĩ quan Trừ bị Nam Định và miền Nam lập tại Thủ Đức gọi là Trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức (trường Thủ Đức được xây dựng trên đồi Tăng Nhơn Phú, xã Linh Xuân Thôn, Quận Thủ Đức, Tỉnh Gia Định).
Cả 2 trường đều tuyển sinh và khai giảng khoá học đầu tiên cùng thời gian: 15 tháng 10 năm 1951. Khoá 1 Nam Định mang tên Lê Lợi và khoá 1 Thủ Đức mang tên Lê Văn Duyệt, qua năm 1952, trường Nam Định được lệnh giải tán và sát nhập vào với trường Thủ Đức. Cũng từ thời điểm này, thí sinh trên toàn Quốc gia nhập ngũ vào Sĩ quan Trừ bị đều vào học tại trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức. Khoá 2 được khai giảng vào ngày 15/10/1952.
Từ khoá 1 đến khoá 5, tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu uý, không tốt nghiệp tuỳ số điểm mang cấp Chuẩn uý hoặc Hạ sĩ quan. Thiếu uý sau 2 năm được đương nhiên thăng Trung uý và Chuẩn uý sau 1 năm được đương nhiên thăng Thiếu uý, từ khoá 6, tốt nghiệp với cấp Chuẩn uý. Sĩ quan xuất thân từ khoá này trở về sau, không được áp dụng tiêu chuẩn lên tướng.
Cho nên, sau này chỉ thấy cao nhất là cấp Đại tá, ngoại trừ trường hợp được xét chuyển qua ngạch hiện dịch sẽ được hưởng quy chế lên tướng. Ngoài ra, các quân nhân xuất thân từ trường Thiếu sinh quân và 4 khoá sĩ quan hiện dịch đặc biệt thụ huấn ở Đồng Đế các năm từ 1959-1963 cũng được hưởng quy chế này ,đầu tháng 2 năm 1955, Trường gián đoạn tuyển sinh và đào tạo Sĩ quan trừ bị do ảnh hưởng của Hiệp định Genève ngày 20 tháng 7 năm 1954 trong điều khoản giảm trừ quân bị. Cuối tháng 2 năm 1957, Trường tái hoạt động và được cải danh thành Liên trường Võ khoa Thủ Đức, tháng 10 năm 1961, các Trường chuyên môn được tách ra khỏi Liên trường Võ khoa Thủ Đức (ngoại trừ 2 Trường Bộ binh và Thiết giáp).
Năm 1962, phù hiệu của Liên trường Võ khoa Thủ đức gồm ngọn lửa hồng bao quanh thanh kiếm bạc trong nền xanh và được ghi thêm phương châm Cư An Tư Nguy (Có nghĩa là muốn sống yên ổn thì phải nghĩ đến lúc hiểm nguy. Suy rộng ra: ""Muốn Hoà bình phải chuẩn bị chiến tranh") do sáng kiến của Đại tá Phan Đình Thứ (tự Lam Sơn) đương nhiệm Chỉ huy trưởng của trường, ngày 1 tháng 8 năm 1963, Trường lấy lại danh hiệu cũ lúc ban đầu là Trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức.
Năm 1964, Trường lãnh thêm nhiệm vụ đào tạo các cán bộ Đại đội trưởng và Tiểu đoàn trưởng (theo chương trình học, khi mãn khoá được cấp văn bằng tốt nghiệp Đại đội trưởng hoặc Bộ binh Cao cấp). Cũng kể từ năm này các thí sinh muốn trúng tuyển vào học Sĩ quan trừ bị phải có văn bằng Tú tài 1 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương, ngày 1/7/1964 Trường được cải danh thành Trường Bộ binh Thủ Đức
Trường đào tạo từ khóa 1 (1951) đến khóa 27 theo thứ tự từng năm nhưng khi chiến cuộc leo thang, nhu cầu đòi hỏi nhiều sĩ quan khiến số khóa tăng lên làm 2 khóa mỗi năm. Kể từ năm 1968 trở đi thì mỗi khóa gọi là "1/68", "2/68", "1/69", "2/69"...,trong khuôn viên Trường có một đài tưởng niệm gọi là Trung nghĩa Đài ghi bốn chữ "Tổ quốc ghi ơn."[2] Kể từ năm 1969 công việc đào tạo sĩ quan trừ bị của Trường Thủ Đức được bổ túc bởi Trường Hạ sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa, thường gọi là Trường Đồng Đế ở Nha Trang, ngày 1 tháng 4 năm 1974 Trường Bộ binh Thủ Đức được lệnh di chuyển về Huấn khu Long Thành, trường Thủ Đức giải thể vào năm 1975, khi Việt Nam Cộng hòa sụp đổ. Trong thời gian hoạt động 1951-1975, Trường Thủ Đức đã đào tạo hơn 80.000 sĩ quan trong đó khoảng 4.000 sĩ quan đặc biệt.
LikeShow more reactions
Comment

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.