Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Sunday, 23 July 2017

HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ LÀ CÓ THẬT 100% = VIỆT CỘNG CÓ NGON CỨ ĐEM RA THI HÀNH VÀO NĂM 2020 ??? 90 TRIỆU DÂN TRONG NƯỚC CỨ NGỦ YÊN CHỜ LÃNH PASSPORT TRUNG CỘNG NHÉ ./-TCL

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.