Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Thursday, 27 July 2017

ANH QUỐC QUYẾT ĐỊNH PHÁI 2 HÀNG KHÔNG MẪU HẠM MỚI TOANH VÀO BIỂN ĐÔNG ĐỂ SỜ GÁY TRUNG CỘNG./-TCL

Britain's new aircraft carriers to test Beijing in South China Sea


UK foreign secretary Boris Johnson commits ‘colossal’ carriers to embarking on freedom of navigation exercises in pointed remarks

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.