Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 19 June 2017

TIN NGHĨA ĐỊA BÊN ÚC CHÂU = BÁN ĐẤT NGHĨA ĐỊA MÀ CŨNG KHÔNG QUÊN KÈM ... "QUÂN- CÁN- CHÍNH" CHO DỄ BÁN./-TCL

Nhân ngày Quân Lực VNCH 19/6/2017: NSW, Úc châu ơi! Xin đừng làm nhục thêm danh xưng VNCH! 
Trên báo Việt Luận ra ngày 28/4/2017 có đăng cái Thông Báo ký ngày 7/4/2017, tên Vịt Tanh cựu tù hàng binh Thiếu úy Địa Phương Quân Lâm Xuân với danh xưng chủ tịch hội cựu quân nhân QLVNCH NSW ký THÔNG BÁO BỔ NHIỆM tên Vịt tanh cựu tù hàng binh Trung úy Không Quân Võ Minh Cương làm Trưởng Ban Điều Hành xây dựng cái gọi là với cái tên rất mỹ miều "NGHĨA TRANG CỰU QUÂN NHÂN QLVNCH VÀ GIA ĐÌNH GIÒNG HỌ CÙNG HÀNG XÓM, LÁNG GIỀNG NSW" tại Leppington "tham chiếu quyết định" trong phiên họp ngày 27/11/2016 và "Phiên họp mở rộng" (?) ... ngày 19/3/2017. 
Ngày 20/5/2017, sau cuộc bầu cử độc diển "không có chó phải bắt mèo ăn c..." của hội cựu quân nhân QLVNCH NSW tên Vịt tanh cựu tù hàng binh Trung úy Không Quân Võ Minh Cương lại đắc cử chủ tịch hội cựu quân nhân QLVNCH NSW cùng với tên Vịt Tanh cựu tù hàng binh Thiếu úy Sư Đoàn 18 BB Hoàng Lập Chí (tên thật là Hoàng Ngọc Thủy: làm chó, làm ăn ten cho cai tù việt cọng trong tù cải tạo) đắc cử chức vụ Phó chủ tịch Ngoại Vụ.
Đùng một cái, trên Tuần báo Văn Nghệ ra ngày 15/6/2017, có đăng cái Thông Báo ngày 6/6/2017 do tên Vịt tanh cựu tù hàng binh Trung úy Không Quân Võ Minh Cương tự xưng là Trưởng Ban Điều Hợp ký Thông cáo "Lễ Thượng Kỳ và đặt viên đá đầu tiên xây dựng "NGHĨA TRANG QUÂN CÁN CHÍNH VNCH TẠI LEPPINGTON NSW" mà không có "tham chiếu một quyết định nào" trong phiên họp nào hoặc là "Phiên họp mở rộng nào" được ghi trên lá tre, lá mít, lá đa nào cả mà không thấy ai có phản ứng hoặc ý kiến, ý cò gì cả?
Có phải giòng họ Võ Minh Cương, Võ Tiến Dũng, Võ Quốc Dũng, Võ trí Dũng có phần hùn cao trong công ty bán đất chôn người chết: Bảo Phúc Lăng Viên hay không?
Bán đất chôn người chết lúc nầy là làm ăn gặp thời nhất vì đám cựu tù tàn binh và cựu hàng binh VNCH, cựu tù hàng cán, cựu tù hàng chính VNCH lúc nầy tầm tầm 7 bó và sắp rủ nhau đi trình diện Diêm Vương để xin đi "học tập cải tạo ở miệt dưới" ... tức là đi bán muối hết cả rồi! Giòng họ Võ Minh Cương, Võ Tiến Dũng, Võ Quốc Dũng, Võ trí Dũng thật là nhìn xa, hiểu rộng hơn mấy người Việt tỵ nạn cs ngu đần, chơn chất! 
Tên Vịt tanh cựu tù hàng binh Trung úy Không Quân Võ Minh Cương thật là tự tung, tự tác!
Như vậy thì trong thời gian từ 28/4/2017 của "chế độ Lâm Xuân làm chủ tịch hội CQN NSW" cho đến ngày "chế độ Võ Minh Cương làm chủ tịch hội CQN NSW" 6/6/2017 thì chức vụ "TRƯỞNG BAN ĐIỀU HỢP" CỦA VÕ MINH CƯƠNG ĐÃ BỊ ĐỔI THÀNH TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH" và danh xưng "NGHĨA TRANG CỰU QUÂN NHÂN QLVNCH VÀ GIA ĐÌNH GIÒNG HỌ  CÙNG HÀNG XÓM, LÁNG GIỀNG NSW" đã bị Võ Minh Cương tự ý, tự quyền, độc tài đổi thành "NGHĨA TRANG QUÂN CÁN CHÍNH VNCH". Như vậy thì bà con hỏi Võ Minh Cương nè: Dân VNCH ở NSW chết rồi được phép chôn ở đâu?
Điều nầy nhắc cho người tỵ nạn cs ở NSW nhớ lại việc Võ Minh Cương biển thủ tiền quỹ hằng trăm ngàn Úc kim xây TTVH&SHCĐ NSW trở thành cái "CHUỒNG GÀ" dưới thời đại Võ Minh Cương đã bị báo chí phanh phui trên The Daily Telegraph tại Sydney vào đầu thập niên 2000.
Xung quanh chuyện ruồi nhặng "đặt tên Nghĩa Trang Quân Cán Chính VNCH" tại Leppington cho nghĩa địa của cựu tù tàn binh và cựu hàng binh VNCH, cựu tù hàng cán, cựu tù hàng chính VNCH". Nói chung là việc xây dựng cái nghĩa địa của cái đám"tự giác cách mạng" sau ngày 30/4/1975 xô đẩy nhau tranh dành đóng tiền xin ghi tên xin việt cọng cho đi học tập cải tạo.
Danh nào chánh và ngôn nào thuận?
Thế nào là cựu quân nhân QLVNCH, cựu cán, cựu chính VNCH? 
- Trước ngày 30/4/1975, cựu quân nhân QLVNCH, cựu cán, cựu chính VNCH là danh xưng để gọi những người đã tham gia quân đội và chính quyền VNCH.
Thế nào là cựu tù tàn binh và cựu hàng binh VNCH, cựu tù hàng cán, cựu tù hàng chính VNCH?
- Sau ngày 30/4/1975, cựu tù tàn binh và cựu hàng binh VNCH, cựu tù hàng cán, cựu tù hàng chính VNCH là tên gọi những người đã tham gia quân đội và chính quyền VNCH đã tự giác trói mình ra trình diện chính phủ cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam để xin đóng tiền ghi tên đi học tập cải tạo.
Thời gian đầu sau khi được thu nhận vào Trại cải tạo, dưới sự khoan hồng nhân đạo của cách mạnh và nhân dân, những người xin đóng tiền ghi tên đi học tập cải tạo được gọi là "Cải Tạo viên tình nguyện". Những người nầy phải viết nhiều "Bản Tự Khai": tức là tự giác khai báo thật thà lý lịch học vấn, chức vụ, cấp bậc từ ngày đi học lớp mẫu giáo cho đến ngày 30/4/1975 mà không ai đánh đập hay tra tấn gì cả trên tinh thần hồ hởi phấn khởi dưới sự lãnh đạo sáng suốc của đãng cs VN  quang vinh cho nên đã tự nguyện, tự giác dùng giấy trắng mực đen kể tội Đế Quốc Mỹ là kẻ xâm lược, kể tội Ngụy quân, Ngụy quyền VNCH là kẻ bán nước, kể tội ác của bản thân đã trực tiếp tiếp tay với Đế Quốc Mỹ, Ngụy quân, Ngụy quyền chống phá cách mạng, cản trở bánh xe lịch sử nên đã bị nghiền nát. 
Suốt nhiều năm trường, trong lao động tại trại tù cải tạo, những người VNCH xin đóng tiền ghi tên đi học tập cải tạo đã quyết tâm phấn đấu thi đua lao động để vượt chỉ tiêu mà Trên giao phó hằng ngày, tình nguyện lao động thêm ngày chủ nhật để làm quà dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân dịp Mừng Sinh Nhật Bác Hồ ngày 19/5, nhân dịp Mừng Cách Mạnh Tháng 8 Thành công, nhân địp Mừng Ngày Thành Lập Quân Đội Nhân Dân VN Anh Hùng ngày 22/12 v.v... 
Đến khi sắp được cách mạng và nhân dân khoan hồng phóng thích về với xã hội và gia đình thì những người VNCH xin đóng tiền ghi tên đi học tập cải tạo phải tự giác viết "Bản thu hoạch" về thành quả sau mấy năm được cách mạng và nhân dân nuôi nấng dạy dổ việc học tập cải tạo.
Sau khược phóng thích về với gia đình, những người VNCH xin đóng tiền ghi tên đi học tập cải tạo nay đã trở thành "cải tạo viên tiến bộ" và trở thành công dân hạng hai của chế độ vì bị chính quyền cách mạng ở địa phương quản thúc trong cư trú, phải trình diển công an phướng hằng tháng định kỳ, mà chính quyền cách mạng địa phương gọi họ là bọn Ngụy. Con cái của họ thì được gọi là con cái Ngụy cho đến ngày họ được gặp thời thoát ra khỏi VN làm người tỵ nạn cs được Liên Hiệp Quốc công nhân và bảo bọc. Như vậy danh xưng của những người Việt tỵ nạn cs tại NSW, Úc châu kể cả cựu quân, cựu cán. cựu chính VNCH là những người Việt tỵ nạn cs mà thôi.
Không hiểu vì lý do gí mà mấy cô, mấy cu, mấy cậu đang nắm quyền lãnh đạo cộng đồng người Việt tỵ nạn cs và hội Cựu Quân Nhân QLVNCH ở NSW lại tránh né không dám tự hãnh diện gọi mình là người Việt tỵ nạn cs VN mà lại chạy lòng vòng tự xựng là quân, cán. chính VNCH cho nó nhục vậy?
Nơi nào xứng đáng được mang tên là Nghĩa Trang Cựu Quân Nhân QLVNCH?
Chỉ có những Nghĩa Trang như Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà, Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi v.v... nơi chôn cất những người Lính QLVNCH tử trận hoặc chết trong lúc còn tại ngũ
Nơi nào nên được đặt tên là nghịa địa của cựu tù tàn binh và cựu hàng binh VNCH, cựu cán, cựu chính VNCH?
Như vậy thì nghĩa địa của cựu tù tàn binh và cựu hàng binh VNCH, cựu tù hàng cán, cựu tù hàng chính VNCH"ở Leppington NSW không được mang danh là Nghĩa Quân Lực VNCH NSW và gia đình hoặc là Nghĩa Trang Trang Quân Cán Chính VNCH!
Tên gọi đúng nhất là "Nghĩa Trang người Việt tỵ nạn cs tại NSW". Chấm hết!
Nguyễn Duy Cần NSW

Nguyen Duy Can <nguyenduycannsw@gmail.com>

9:03 AM (23 hours ago)


to DONG-HAI, Gia, chi.thai1946, Truyen, dangthien679, Andy, Diep, Nguyen, t-vietluan, Cuong, Vo, Phong, Viet, t-vietnam, tchinh, Chuong, dt.vktn, AU, Tommy, Vo, Phuong, Phuc, bon.nguyen, Vo, chinh

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.