Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 16 June 2017

CHRIS LE VIẾT NHƯ VẦY LÀ BẰNG CHỨNG TỰ TỐ CÁO NÓ LÀ VIỆT NÓN CỐI 100% KHÔNG CẦN AI CHỤP NÓN CỐI CHO NÓ CẢ ./-TCL
On Wed, Jun 14, 2017 at 5:38 PM, Chris Le -OAKLAND
<dovesons@yahoo.com> wrote:
Kết quả phiên họp hôm nay ngày 14 tháng 6, 2017 tại County Santa Clara đã thông qua 5/0 văn bản #154 phê chuẩn $255,000 cho “Viet Tu Te (Chùa Di Lạc)” để khởi hành chương trình thử nghiệm cung cấp bữa ăn cho người cao niên Vietnam.
Image result for nón cối vc

1. Hợp đồng này được thông qua cho “Viet Tu Te” không có sự thông báo cho cộng đồng Việtnam. Không hiểu sao các tổ chức khác không được quyền tham gia chương trình này và không biết “Viet Tu Te” làm sao là tổ chức duy nhất được chọn.
LTS: Tại sao phải thông báo cho cộng đồng Người Việt?
2. Chúng ta thấy $255,000 tuy là tiền thuế chung nhưng cũng coi như là tiền trên trời rơi xuống. Bao nhiêu năm nay sao không thấy có ai đệ trình số tiền nào cho cộng đồng Việtnam? Sự kiện ngày hôm nay chứng minh là tiền thì có nhưng phải có người đi tranh đấu thì mới có mang về cho cộng đồng Việtnam. LTS: Tại sao phải đệ trình cho cộng đồng Người Việt? Con không khóc sao mẹ cho bú. Chẳng qua lưu manh nên đâu dám xin. 
3) County Santa Clara có nhiền ngân sách phục vụ cho dân hơn là thành phố. Cộng đồng Việtnam trước sau gì cũng phải có dân cử ngồi vào chỗ County thì phúc lợi mới được dồi dào.
LTS: Làm nghị viên là làm cho các sắc dân đâu riêng gì người Việt, nói ngu.
4) Chùa Di Lạc được $255,000 cung cấp bữa ăn cho người cao niên thì chắc cộng đồng Việtnam phải họp lại xem xét theo giõi ngân sách được sử dụng có hiệu quả.
LTS: Ăn không được đạp đổ? Định làm công an dùm cho nhà nước Hoa Kỳ? 
5) Còn ai nói văn bản này làm lợi cho Cộng Sản thì coi như cộng đồng mình “thất thủ”. $255,000 là một số tiền khá lớn. LTS: Cuối cùng thủ phạm cũng là Việt Cộng. Kể ra VC giỏi thật nhỉ vói tay dài nửa vòng trái đấy. 

Chris Le

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.