Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 16 June 2017

BS TÔN 7 NÚI ĐÙA HAY ĐIÊN THIỆT RỒI ??? NẾU LÀ ĐÙA THÌ TỪ NAY BS 7 NÚI CŨNG CÓ THỂ COI NHƯ QUÁ VÃNG RỒI./-

2017-06-17 0:44 GMT+10:00 'Ton That Son' via 0 Tin Tức Việt Mỹ <usaelection@googlegroups.com>:Thưa Quý Vi Hữu,

Qua yêu cầu của Thành Viên Liên Mạng, xin trân trọng giới thiệu một
vị-tướng-3-sao người VN mà lâu nay NVTN chưa biết mặt biết đại danh.

Tôn-thất Sơn
______________________________ ____________ 
No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.