Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Wednesday, 17 May 2017

Ý KIẾN NGAY THẲNG CỦA LINCOLN NGUYỄN NAM CALI./-TCL

CHƯƠNG TRÌNH PHÊ PHÁN CỦA KHÁN THÍNH GIẢ

Little Saigon, 17.05.2017, Hôm nay khán thính giả được nghe mục Điểm Báo của TV 57.3  do hai tên Nguyễn Văn Chuyên và Phạm Long điều khiến,
Chúng tôi xin được có ý kiến :

Về Nội dung phát ngôn:
Thì Nguyễn Văn Chuyên và Phạm Long không ngoài những lời nhai đi nhai lại nhằm thóa mạ TT Trump, nhất là qua vụ TT Trump cách chức Comey khỏi chức vụ Trưởng FBI thì hai tên nầy theo đúng chỉ thị của đảng “Con Lừa” là cổ võ cho một sự truất phế Tổng Thống, nếu không được thì cũng cản trở cho việc làm của Tổng Thống nhằm pház rối đất nước Hoa Kỳ...
Nhưng lời phát biểu tệ hại nhất, vô giáo dục nhất, và bất kính nhất đến với một vị Tổng Thống của Hoa Kỳ là hai tên nầy đã phát ngôn rằng: “Tổng Thống Trump đang khua môi múa mỏ..”
Chúng tôi cho rằng hai tên nầy vô giáo dục vì chắc chắn chúng được sinh ra ở một gia đình không có lễ giáo của người Việt Nam. Bởi vì khi hai tên bán cá ngoài chợ chửi nhau họ mới dùng đến những danh từ bất kính nầy. Một gia đình Việt Nam có giáo dục cũng không ai dạy dỗ cho con cháu mình ăn nói hỗn xược như thế nầy. Chúng tôi chắc rằng TT Trump cũng lớn tuổi hơn hai tên nầy và đương là Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ thì bất cứ đứa trẻ nào cũng không thể dùng những từ như thế để đả kích nhau chứ nói chi là người đã thành nhân là phát ngôn viên của một đài TV mang danh là chống Cộng.
Những cháu nhỏ trong những gia đình Việt Nam khi nghe hai tên nầy phát biểu như thế đã hỏi: “Mỏ là của loài vật mà sao hai ông nầy lại nói là TT Trump múa mỏ”. Như vậy đúng là hai tên Chuyên và Long đã tạo gương xấu cho con cháu chúng ta!!!

Phán : Chúng tôi đề nghị chủ đài TV 57.3 nên đuổi cổ hai tên nầy ra khỏi vị trí xướng ngôn viên vì chúng càng nói càng làm mất giá trị của một đài TV của người Việt hải ngoại. Riêng hai tên nầy nên về nhà đóng cửa tĩnh tâm. Phải đến một linh mục trong Công Đồng Công Giáo để ăn năn xưng tội và sám hối. Đồng thời phải xin lỗi nhân dân Hoa Kỳ vì hai tên nầy đã dám vô lễ và nhục mạ một Tổng Thống do dân chúng Hoa Kỳ bầu lên.

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.