Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Wednesday, 3 May 2017

Ý KIẾN CỦA CỰU CÔNG CHỨC VNCH TRẦN VĂN CHÍNH IRVING

Chinh Tran chinhirving@yahoo

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.