Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Friday, 12 May 2017

VIỆT CỘNG RẤT DÃ MAN VẬY MÀ DONALD TRUMP LẠI MỜI NGUYỄN XUÂN FUCK ĐẾN TÒA BẠCH ỐC QUẢ LÀ TRUMP CŨNG ĂN QUẢ LỪA CỦA VC./-

CÔNG AN CHO BIẾT NẠN NHÂN TỰ CẮT CỔ BẰNG DAO RỌC GIẤY NGHE CÓ NGU XUẨN LẮM KHÔNG ???./-TCL

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.