Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Monday, 22 May 2017

THƯA GỞI CÙNG ANH LINCOLN NGUYỄN: ANH RA LỊNH CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯỢC LẬP DANH SÁCH NẦY NỌ - VẬY XIN HỎI AI LIỆT KÊ CÁI LIST NHỮNG THẰNG VIỆT NAM NGU NẦY ? CÓ PHẢI CHÍNH ANH LINCOLN NGUYỄN KHÔNG ? SAO LẠI VẬY???./-TCL


Lincoln Nguyen

May 21 (2 days ago)
to nhandinhthesuphuongthanh975phuongthanh575LuVulinh11dumiendothainhienDonnguyenlytuongnamNamPhamPhamPhúPhamhuynhquocbinhhuynhkimtaynamHuynhHuynhLylekhaclylengocdiep08Alehoang12206congdongvietna.Cộng

Gởi mấy thằng Việt Nam ngu đọc để tĩnh trí như: 
1-Lý Dại Nguyên, 
2-Nguyễn Cần, 
3-Pham Anh Dũng,
 4-Tyler Diep, 
5-Nguyễn Văn Chuyên, 
6-Phạm Long, 
7-Anh Tuấn, 
8-Đoàn Trọng, 
9-Bích Trâm, 
10-Cát Hành, 
11-Nguyễn Xuân Nam, 
12-Hương Giang….
=================
***Mt68: Tư ghi thêm sô vào môi tên./-tcl
=============
***Nguyên con email của lincoln Nguyen:

FW: 5 LỰC LƯỢNG "DIỆT TRUMP" KHÔNG LÀM RỤNG SỢI LÔNG NÀO


Inbox
x

Lincoln Nguyen

May 21 (2 days ago)
to nhandinhthesuphuongthanh975phuongthanh575LuVulinh11dumiendothainhienDonnguyenlytuongnamNamPhamPhamPhúPhamhuynhquocbinhhuynhkimtaynamHuynhHuynhLylekhaclylengocdiep08Alehoang12206congdongvietna.Cộng

Gởi mấy thằng Việt Nam ngu đọc để tĩnh trí như: Lý Dại Nguyên, Nguyễn Cần, Pham Anh Dũng, Tyler Diep, Nguyễn Văn Chuyên, Phạm Long, Anh Tuấn, Đoàn Trọng, Bích Trâm, Cát Hành, Nguyễn Xuân Nam, Hương Giang….

From: H Ngo [mailto:huongthuy04@yahoo.com]
Sent: Saturday, May 20, 2017 6:44 AM
To: H. Ngo
Subject: 5 LỰC LƯỢNG "DIỆT TRUMP" KHÔNG LÀM RỤNG SỢI LÔNG DÁI NÀO CỦA TT TRUMP

 

Text Box:

gioi thieu cuoi trang * Viet Nam Nhat Bao * Vietnam Daily News


No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.