Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Saturday, 13 May 2017

On Sunday, May 14, 2017, 3:42 am, VINH HO hotanvinh3072@gmail.com [ChinhNghiaViet] <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com> wrote:
 
ĐÊM NHẠC MAI KHÔI AND THE DISSIDENTS
Không chỉ là một người con gái, 34 tuồi, viết nhạc, viết lời, tự đờn và tự hát một cách tuyệt vời, MAI KHÔI còn là một biểu tượng của lòng yêu nước và một sự dũng cảm của giới trẻ Việt Nam.
Tôi có đọc qua các lời khen tặng của những người có coi video này. Tôi xin ghi lại một lời bình của Khoa Trinh ‘Giống nhạc trận quá mọi người!’
Kính mời
HỒ TẤN VINH

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.