Mt68 HistoryTrang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Sunday, 7 May 2017

NHƯ VẬY MICHELLE DUONG CHÍNH LÀ DƯƠNG THỊ PHƯƠNG HẰNG NGƯỜI CÙNG BỊ VIỆT TANH THƯA VỚI NGUYỄN THANH TÚ./-TCL

Đúng hoàn toàn đúng: "Ti sao đi kiện chúng tôi" ?

Xin quý vị và các bn cho biếý kiến: Không cần ý kiến gì cả! Michelle Dương / Dương Thị Phương Hằng /Thóc Nâu Tôn Nữ/Yahoo<rvnnv@yahoo.com> đem những thông báo trên blogdamphong.com với bài này và bài viết ca chị TNHH có tựđề: Nguyễn Thanh Tú Bán Thuốc Mc Tóc. Rất chính xác. ra tòa là sẻ chắc chắn thắng kiện liền.


2017-05-06 4:15 GMT+02:00 Yahoo rvnnv@yahoo.com [DiendanDanToc] <DiendanDanToc @yahoogroups.com>:
 
Michelle Dương / Dương Thị Phương Hằng /Thóc Nâu Tôn Nữ
Ngày 4 tháng 5 nm 2017
Thân Kính chào tất cả quý vị và các bn trên toàn thế giới:
Hôm nay chúng tôi đọđược rất nhiều bài viết về vụ việc Việt Tân Ma (không có giấy phép đăng ký hođộng ti Mỹ cng như trên khắp thế giới ) đã khởi kiện Việt Tân Thật ( do chính cá nhân tôi Michelle Dương tự là Dương Thị Phương Hằng có bút là Tôn Nữ Thóc Nâu) và một số thân hữu trong đó có cháu Nguyễn Thanh Tú là một thành viên đã xin giấy phépđăng ký hođộng ti Mỹ với mđích là một tổ chức chuyên trách về Vn- Hoá và Giáo Dc Bất Vụ Lợi).
Những bài viết này do những thành viên ca Việt Tân Ma phổbiến trên các trang mng ca mng lưới toàn cầu những bài viết này được những người có tên: Đỗ Hoàng Điềm, Hoàng Tứ Duy, Tâm Minh ( TM), Véronique Thuỳ Dương, Phm Trung Kiên v...v..v ký tên. Tất cả những người này đã nháo nhào vung vít tung hoả mù rằng Việt Tân Ma đã khởi kiện ông Nguyễn Thanh Tú đã tiếm danh Việt Tân. Tự bn thân ca các ông Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Định, Hoàng Tứ Duy, ĐỗHoàng Điềm hay là bất cứ những thành viên nào ca cái đảng Việt Tân Ma mà họ từng huênh hoang khoác lác đã là đang tiếm danh Việt Tân có giấy phép hođộng công khai. Khi một tổ
chức không công khai xin giấy phép để hođộng thì tổ chứcđó đã có dng ý hay mđồ bất chính. Liệu tổ chứđó có thểthắng kiện không?
Chúng tôi xin trả lời từng điểm:Đúng. Việt Tân Ma đã đứng tên khởi kiện Việt Tân có giấy phép hođộng nhng đã không chứng minh được những bằng chứng về sự hiện hữu ca Việt Tân Ma trên toàn thếgiới. Show the Court any Proof of Evidence that Đỗ HoàngĐiềm hay Hoàng Tứ Duy have owned the name of Viet Tân.
V
ụ kiện Việt Tân Ma đó đã chìm xuồng.
M
ặc dù Luật sư phía bên nguyên đơđã gởi cho chúng tôi rất nhiều vn kiện nhng chúng tôi đã đi nghĩ ngoài thành phốtrong một thời gian khá lâu nên đã không có hành động đíchđáng cho vụ kiện.
Chúng tôi v
ừa nhậđược một vn kiện từ Toà Án ở San Francisco ca vụ kiện chìm xuồng đó vào giữa tháng tư trước ngày cháu Nguyễn Thanh Tú hp báo ti San Jose. Vn kiệnđó do Luật sư ca Viêt Tân Ma là nguyên cáo ( plaintiff ) xinđiềđình với chúng tôi ( Việt Tân có giấy phép ) trước Toà án.Đó là Settlement Document from the Court of San Francisco vào ngày 14 tháng 6 nm 2017.
Chúng tôi cng đang tính toán xem sẽ làm gì với những bước kế tiếp. Ti sao đi kiện chúng tôi mà bây giờ phi xin được Settlement với chúng tôi? Xin quý vị và các bn cho biếkiến nhé.
Chúng tôi rất cám n bài viết ca chị TNHH có tựđề: Nguyễn Thanh Tú Bán Thuốc Mc Tóc. Rất chính xác.
Chân thành cám n. DTPH

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.